3.6 C
Râmnicu Sărat

DESPRE NOI

Administraţia Domeniului Public Râmnicu Sărat

Administraţia Domeniului Public Râmnicu Sărat se află sub autoritatea Consiliului Local și funcţionează ca instituţie publică de interes local cu personalitate juridică. Sediul Administrației Domeniului Public Râmnicu Sărat este în str.Armoniei nr.58 bis.

Administraţia Domeniului Public Râmnicu Sărat a fost înfiinţată în luna mai 1994, ca instituție publică de interes local cu personalitate juridică (ordonator terţiar) sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Sărat (ordonatorul principal).

Administraţia Domeniului Public Râmnicu Sărat este o autoritate contractantă, (organism de drept public la nivel local), pentru satisfacerea nevoilor de interes general ale cetăţenilor din municipiul Râmnicu Sărat ce încheie contracte de achiziţie (de produse, servicii și lucrări) în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, cu operatori economici (furnizori, prestatori, executanţi).

Structura organizatorică a Administraţiei Domeniului Public Râmnicu Sărat este în conformitate cu hotărârea în vigoare a Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a statului de funcții ale Administraţiei Domeniului Public Râmnicu Sărat.

Administraţia Domeniului Public Râmnicu Sărat asigură în limita fondurilor bugetare aprobate reparaţii și modernizări (bordurare, pavare, asfaltare, montare de mobilier stradal) la rețeaua stradală aflată în administrarea Consiliului Local al municipiului Rămnicu Sărat, precum și realizarea de lucrări de reglementare a semnelor de circulaţie în vederea desfășurării normale a traficului rutier pietonal (parcaje, semnalizare rutieră orizontală şi verticală, lucrări calmatoare de viteză, de avertizare, etc.) cu avizul comisiei tehnice de circulaţie a municipiului Râmnicu Sărat, asigură întreţinerea, amenajarea, reamenajarea și curăţenia spațiilor verzi, asigură salubrizarea stradală a municipiului, asigură administrarea Cimitirului Eternitatea din municipiul Râmnicu Sărat, asigură administrarea Depozitului de deşeuri municipale din Râmnicu Sărat, gestionarea câinilor fără stăpân de pe teritoriul municipiului Râmnicu Sărat.

Cheltuielile pentru activităţile desfăşurate de Administraţia Domeniului Public Râmnicu Sărat în îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, se finanţează de la bugetul local pentru lucrările efectuate pe domeniul public.

În situaţia în care instituţia nu dispune de personal suficient pentru îndeplinirea unor lucrări sau personalul existent nu are pregătirea profesională necesară pentru inițierea și executarea anumitor activităţi, proceduri etc., se vor putea încheia, în condiţiile legii, contracte de consultanţă sau prestări sevicii cu terții.